Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. True Colours heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Websites die door middel van een link toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door True Colours gecontroleerd. ©True Colours 2014 Alle rechten zijn voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van True Colours worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar worden gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd. De True Colours website is gerealiseerd door Vinton smart media concepts.


Techniek

De True Colours website is geoptimaliseerd voor de browser: Firefox, Chrome, Safari en Internet Explorer 9 of hoger.
Deze website maakt gebruik van JavaScript. Deze dient aan te staan in uw browser, zodat u succesvol uw bestelling kunt doorvoeren en een juiste weergave krijgt.


Cookies

De True Colours website maakt gebruik van Cookies.
Cookies zijn tekststukjes die in uw browser worden bewaard wanneer u bepaalde websites bezoekt. Bij True Colours gebruiken we de Cookies om te kijken of u onze website al eerder heeft bezocht. Als dit het geval is dan kunt u direct bestellen zonder in te loggen. Ook tonen we u uw niet bestelde producten in uw winkelwagen, mocht u deze hebben. Deze Cookies worden naar 30 dagen gewist.

Per browser kunt u informatie inwinnen over het uitschakelen van Cookies. Houd er dan wel rekening mee dat wanneer u Cookies uitschakelt, u bovenstaande functies niet kunt benutten.

Feedback